išsklaidymas

išsklaidymas
išsklaĩdymas sm. (1) NdŽ; Ser 1. Tech293, SkŽ244išsklaidyti 1: Tai stiklas su labai stipria spalvų išsklaidymo galia P.Slavėn. | Lėšų išsklaidymas ETŽ. | refl. 1, GTŽ: Energijos degeneracijos arba energijos išsisklaidymo dėsnis . Šviesos išsisklaidymas . 2. refl.išsklaidyti 3 (refl.): Padarykiam garsingais vardus savo pirm išsisklaidymo mūsų po visas žemės apikaimes I. 3.išsklaidyti 4: Daugelio senųjų planų svarbiausias defektas – per didelis trobesių išsklaidymas . | refl. NdŽ: Valstiečiai sunkiau organizuojami dėl savo išsisklaidymo . 4.išsklaidyti 6: Debesių išsklaidymas A1884,105. | refl. 1 prk.: Kaip jiems koks mislių išsisklaidymas tropijas, jie pasijuntas kaip nuo motinos nutrauktas kūdikis prš. 5. refl. išsiplėtojimas, pasiskleidimas: Augalų šaknų išsisklaidymas į šonus . \ sklaidymas; atsklaidymas; išsklaidymas; pasklaidymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išsklaidymas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Kariuomenės, kovos technikos, personalo, kurie paprastai yra sutelkti ribotuose rajonuose, išsklaidymas arba veiksmai, siekiant sumažinti pažeidžiamumą. Kariniai vienetai išsklaidomi… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • išsklaidymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Desanto operacijų metu – žmonių arba krovinių išsklaidymas išmetimo zonoje. atitikmenys: angl. dispersion pranc. dispersion …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išsklaidymas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Skystųjų ar aerozolinių medžiagų skleidimas cheminėse ar biologinėse operacijose. atitikmenys: angl. dispersion rus. рассеивание; рассредоточение ryšiai: sinonimas – sklaida …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • išsklaidymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivybos kontrolės srityje – laivų sutelkimo mažinimas, juos perplukdant į kitas stovėjimo vietas tame pačiame uoste ar į aplinkines inkarvietes. atitikmenys: angl. dispersal pranc. dispersion …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išsklaidymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kariuomenės, materialinių priemonių, įrenginių ar veiklos, kurie paprastai yra sutelkti ribotame plote, išskirstymas ar padalijimas, kad būtų sumažintas jų pažeidžiamumas. atitikmenys: angl. dispersion pranc.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išsklaidymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivybos kontrolės srityje – laivo perplukdymas į kitą vietą, kad būtų sumažinta jo pažeidimo tikimybė. atitikmenys: angl. dispersion pranc. dispersion …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išsklaidymas — išsklai̇̃dymas dkt. Žvỹro išsklai̇̃dymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • spinduliuotės išsklaidymas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Spinduliuotės (šiluminės, elektromagnetinės ar branduolinės) nuokrypis nuo savo pradinės krypties; jis susidaro dėl atomų, molekulių ar stambesnių dalelių sąveikos ir susidūrimo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • dispersion — išsklaidymas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Kariuomenės, kovos technikos, personalo, kurie paprastai yra sutelkti ribotuose rajonuose, išsklaidymas arba veiksmai, siekiant sumažinti pažeidžiamumą. Kariniai vienetai… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • рассеивание — išsklaidymas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Kariuomenės, kovos technikos, personalo, kurie paprastai yra sutelkti ribotuose rajonuose, išsklaidymas arba veiksmai, siekiant sumažinti pažeidžiamumą. Kariniai vienetai… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”